ยินดีต้อนรับสู่......ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร
     

 
 
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ข่าวสด
คมชัดลึก
แนวหน้า
มติชน
อ.ส.ม.ท.
กรุงเทพธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามธุรกิจ
ผู้จัดการ
เทคโนโลยีชาวบ้าน
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  วันที่ 18 พ.ย. 57 ผอ.ศูนย์ฯ ประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่และคนงานศูนย์ฯ ประชุมชี้แจง-รับนโยบาย การทำงานและรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานประจำเดือน
 
   
 

 วันที่ 15 พ.ย. 57 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
“กิจกรรมเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง”
ณ เทศบาลตำบลวัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โดยนำอุปกรณ์การเลี้ยงผึ้งโพรง จัดแสดงพร้อมแจกเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้เข้าร่วมงาน

 
   
 

วันที่ 14 พ.ย. 57 คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย และ University of Bengkuluจำนวน 8 ราย เข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์ฯ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฯ นักวิขาการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ

 
   
  ผู้อำนายการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร มอบหมายให้คุณสมศักดิ์  นวลขาว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการเลี้ยงผึ้ง การผลิตขยาย และการคัดเลือกนางพญาผึ้งสายพันธุ์ดี” ภายใต้โครงการ Cooperation in Beekeeping, Bee Products and Marketing  กรอบความร่วมมือทางวิชาการไทย – อาร์เจนตินา  ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 
   
  รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ฟาร์มตัวอย่าง ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557
 
   
  วันที่ 27 สิงหาคม 2557 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน พบสื่อ พบเพื่อน (Meet the Press and friends) ณ สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา ในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานส่งเสริมการเกษตร (5 smart) ของภาคใต้และการแสดงจําหน่ายผลไม้คุณภาพและผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตรดีเด่นของภาคใต้ (The land of tasty fruits and best product) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน
 
   
 
 
   
  ประกาศ เปิดรับสมัครเกษตรกร ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมการฝึกอาชีพเฉพาะด้าน
   
  ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ผึ้ง ศูนย์แมลงเศรษฐกิจ ชุมพร
   
  แผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๘
 
ราคาน้ำมัน
 
 
     
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร
๒๒ /๑ หมู่ ๖ ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๐๐๐
Tel. ๐-๗๗๕๗-๔๕๑๙ Fax. ๐-๗๗๕๗-๔๕๒๐
Webmaster : นางสาวอรกมล ฤคดี 
E-mail :
aopdb03@doae.go.th