ยินดีต้อนรับสู่......ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชุมพร(ผึ้ง)
     
 
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ข่าวสด
คมชัดลึก
แนวหน้า
มติชน
อ.ส.ม.ท.
กรุงเทพธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามธุรกิจ
ผู้จัดการ
เทคโนโลยีชาวบ้าน
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

             ในวันที่ 10-11 มิถุนายน พ.ศ.2557 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชุมพร(ผึ้ง)และนายบุญรอด ธนบัตร เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรเฉพาะด้าน (นอกโครงการ) หลักสูตร การเลี้ยงชันโรง แก่เกษตรกรและผู้สนใจ ณ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 42 ราย

   
 
 

             ในวันที่ 12-13 มิถุนายน พ.ศ.2557 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชุมพร(ผึ้ง)และเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรเฉพาะด้าน (นอกโครงการ) หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง แก่เกษตรกรและผู้สนใจ ณ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลสระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
              ศูนย์ฯ ดำเนินการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง 5 ตัวอย่าง ได้แก่ สบู่ก้อนน้ำผึ้งสมุนไพร, สบู่เหลวน้ำผึ้งสมุนไพร, ยาหม่องไขผึ้ง-ไพล, ยาหม่องไขผึ้งเสลดพังพอน, แชมพูและครีมนวดน้ำผึ้งอัญชัน ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดียิ่ง

   
 
 
   
  แผนโครงการฝึกอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2557
   
  ประกาศ เปิดรับสมัครเกษตรกร ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมการฝึกอาชีพเฉพาะด้าน
   
  ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง ของศูนย์ผึ้งฯ
   
 
ราคาน้ำมัน
 
 
     
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชุมพร(ผึ้ง)
๒๒ /๑ หมู่ ๖ ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๐๐๐
Tel. ๐-๗๗๕๗-๔๕๑๙ Fax. ๐-๗๗๕๗-๔๕๒๐
Webmaster : นางสาวอรกมล ฤคดี 
E-mail :
aopdb03@doae.go.th