เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ข่าวสด
คมชัดลึก
แนวหน้า
มติชน
อ.ส.ม.ท.
กรุงเทพธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามธุรกิจ
ผู้จัดการ
เทคโนโลยีชาวบ้าน
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร
หลักสูตร การฝึกอาชีพตามความชำนาญของศูนย์ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2558

ณ กองร้อยพัฒนาที่ 2 กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา
 
   
 

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร
หลักสูตร การฝึกอาชีพตามความชำนาญของศูนย์ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
วันที่ 18 – 19 มีนาคม 2558

ณ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล สำนักแต้ว  อำเภอ สะเดา  จังหวัด สงขลา
 
   
 

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร
หลักสูตร การฝึกอาชีพตามความชำนาญของศูนย์ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2558
ณ หน่วยกองพันอากาศโยธิน  กองบิน 56 ตำบลคลองหอยโข่ง  อ.คลองหอยโข่ง จังหวัด สงขลา

 
   
 

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร
หลักสูตร การฝึกอาชีพตามความชำนาญของศูนย์ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2558
ณ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล ควนโตน  อำเภอ ควนโตน จังหวัด สตูล

 
   
 

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร
หลักสูตร การฝึกอาชีพตามความชำนาญของศูนย์ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
วันที่ 9 – 10 มีนาคม 2558
ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ
อำเภอ คลองหอยโข่ง  จังหวัด สงขลา

 
   
 

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร
หลักสูตร การฝึกอาชีพตามความชำนาญของศูนย์ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
วันที่ 19 - 20  กุมภาพันธ์ 2558
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลโคกเคียน
อำเภอ ตะกั่วป่า  จังหวัด พังงา

 
   
 

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร
หลักสูตร การฝึกอาชีพตามความชำนาญของศูนย์ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
วันที่ 17 - 18  กุมภาพันธ์ 2558
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลเขาคราม
อำเภอ เมือง  จังหวัด กระบี่

 
   
 

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร
หลักสูตร การฝึกอาชีพตามความชำนาญของศูนย์ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
วันที่ 13 - 14  กุมภาพันธ์ 2558
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลขุนทะเล
อำเภอ ลานสกา  จังหวัด นครศรีธรรมราช

 
   
 

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร
หลักสูตร การฝึกอาชีพตามความชำนาญของศูนย์ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
วันที่ 11 – 12  กุมภาพันธ์ 2558
ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลลานสกา
อำเภอ ลานสกา  จังหวัด นครศรีธรรมราช

 
   
 

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร
หลักสูตร การฝึกอาชีพตามความชำนาญของศูนย์ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
วันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2558
ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ
อ. ทุ่งสง  จังหวัด นครศรีธรรมราช

 
   
 

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร
หลักสูตร การฝึกอาชีพตามความชำนาญของศูนย์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลนาเหรง
อำเภอ นบพิตำ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
   
 

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร
หลักสูตร การฝึกอาชีพตามความชำนาญของศูนย์ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลพรหมโลก
อำเภอ พรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
   
 

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร
หลักสูตร การฝึกอาชีพตามความชำนาญของศูนย์ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
วันที่ 29 - 30 มกราคม 2558 ณ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลอ่าวตง
อำเภอ วังวิเศษ  จังหวัดตรัง

 
   
 

โครงการฝึกอบรมอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2558
หน่วยงาน ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ  จังหวัดชุมพร
หลักสูตร การฝึกอาชีพตามความชำนาญของศูนย์ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย
วันที่ 27 – 28 มกราคม 2558 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 435 จังหวัดตรัง

 
   
 

เมื่อวันที่ 14 – 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ
จังหวัดชุมพร มีโอกาสต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ได้มาศึกษาและดูงานในด้านต่างๆ ของศูนย์

 
   
  ท่านนายกได้พูดถึงการเลี้ยงชันโรงว่า "ผึ้งชันโรงนี้ถือเป็นสุดยอดแมลงผสมเกสรพืช เลี้ยงได้ในนาอินทรีย์เท่านั้น ผลิตภัณฑ์จากชันโรงเป็นที่ต้องการของตลาด ที่มีราคาสูงกว่าน้ำผึ้งทั่วไปหลายเท่า นับเป็นการเพิ่มรายได้ที่ดี " เกษตรกรท่านใดสนใจ ทางศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร พร้อมที่จะให้คำปรึกษาและส่งเสริมเกษตรกรทุกท่าน เพื่อให้ทุกท่านได้มีรายได้ที่มากขึ้น
   
   
 

ภาพ งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ส่งท้ายปีใหม่ ของเจ้าหน้าที่
ภายในศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัด ชุมพร
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร

 
   
 

วันจันทร์ที่ 5 มกราคม พศ 2558 นายพูลสุข อุเทนพันธ์ ผู้อำนวยการกองทุนสวนยาง
จังหวัดชุมพร เข้ามาสวัสดีปีใหม่และเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์
โดยมีนางวิรัตน์ ไชยช่วย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร ให้การต้อนรับ

 
   
 

วันที่ 24 ธันวาคม 2557 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านแมลงเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร ยินดีต้อนรับ ดร.เนตรปรียา ชุมไชโย (ครูเคท) ที่มาดูกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์

   
 

งานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และงานกาชาด ชุมพร
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร ร่วมจัดนิทรรศการการเลี้ยงผึ้งโพรง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งและด้วงสาคู ในงานงานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และงานกาชาด จังหวัดชุมพร ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 19 -27 ธันวาคม พ.ศ. 2557

 
   
 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 Mr.Daniel Ambuihl จาก Zurich Universityประเทศ สวิสเซอร์แลนด์ และ กลุ่มเกษตรกรจาก ตำบล บางนอน อ.เมือง จังหวัด ระนอง ได้มาศึกษาเรียนรู้ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย และ ด้วงสาคู
ที่โรงเลี้ยงด้วงสาคูและแปลงผึ้งโพรง ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร

 
   
  วันที่ 18 พ.ย. 57 ผอ.ศูนย์ฯ ประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่และคนงานศูนย์ฯ ประชุมชี้แจง-รับนโยบาย การทำงานและรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานประจำเดือน
 
   
 

 วันที่ 15 พ.ย. 57 ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
“กิจกรรมเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง”
ณ เทศบาลตำบลวัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โดยนำอุปกรณ์การเลี้ยงผึ้งโพรง จัดแสดงพร้อมแจกเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้เข้าร่วมงาน

 
   
 

วันที่ 14 พ.ย. 57 คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย และ University of Bengkuluจำนวน 8 ราย เข้ามาศึกษาดูงานภายในศูนย์ฯ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฯ นักวิขาการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ

 
   
  ผู้อำนายการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร มอบหมายให้คุณสมศักดิ์  นวลขาว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการเลี้ยงผึ้ง การผลิตขยาย และการคัดเลือกนางพญาผึ้งสายพันธุ์ดี” ภายใต้โครงการ Cooperation in Beekeeping, Bee Products and Marketing  กรอบความร่วมมือทางวิชาการไทย – อาร์เจนตินา  ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 
   
  รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ฟาร์มตัวอย่าง ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557
 
   
   
   
   
 
 
   
  ประกาศ เปิดรับสมัครเกษตรกร ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมการฝึกอาชีพเฉพาะด้าน
   
  ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ผึ้ง ศูนย์แมลงเศรษฐกิจ ชุมพร
   
  แผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๘
 
 
 
 
     
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร
๒๒ /๑ หมู่ ๖ ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๐๐๐
Tel. ๐-๗๗๕๗-๔๕๑๙ Fax. ๐-๗๗๕๗-๔๕๒๐
Webmaster : นางสาวอรกมล ฤคดี 
E-mail :
aopdb03@doae.go.th
AmazingCounters.com