ยินดีต้อนรับสู่......ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร
     
 
 
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ข่าวสด
คมชัดลึก
แนวหน้า
มติชน
อ.ส.ม.ท.
กรุงเทพธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามธุรกิจ
ผู้จัดการ
เทคโนโลยีชาวบ้าน
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมการเกษตรเขตภาคใต้ตอนบนและงาน Meet the Press & Friends ซึ่งจัดโดย สำ นักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
   
  วันที่ 24 ก.ค. 57 ผอ.ศูนย์ฯ ประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่และคนงานศูนย์ฯ ประชุมชี้แจง-รับนโยบาย การทำงานและรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานประจำเดือน
 
   
  วันที่ 21 - 23 ก.ค. 57 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะด้านการผลิตแมลงเศรษฐกิจ ได้แก่ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย การเลี้ยงด้วงสาคู และการเลี้ยงชันโรง แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรสมทบของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดกระบี่ เป้าหมายการอบรม 40 ราย
 
   
  วันที่ 17 ก.ค. 57 เกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชุมพรพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมและติดตามการทำงานของศูนย์ฯ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย คสช.
 
   
 

วันที่ 12-14 ก.ค. 57 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมจัดนิทรรศการงาน
“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คืนความสุขให้ประชาชน ครั้งที่ ๑”
ณ สหกรณ์นิคมอุตสาหกรรม 1 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
โดยนำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผึ้ง อุปกรณ์การเลี้ยงผึ้งโพรง ด้วงสาคู จัดแสดงพร้อมแจกเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้เข้าร่วมงาน

 
   
 
 
   
  แผนโครงการฝึกอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2557
   
  ประกาศ เปิดรับสมัครเกษตรกร ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมการฝึกอาชีพเฉพาะด้าน
   
  ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง ของศูนย์ผึ้งฯ
   
 
ราคาน้ำมัน
 
 
     
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชุมพร(ผึ้ง)
๒๒ /๑ หมู่ ๖ ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๐๐๐
Tel. ๐-๗๗๕๗-๔๕๑๙ Fax. ๐-๗๗๕๗-๔๕๒๐
Webmaster : นางสาวอรกมล ฤคดี 
E-mail :
aopdb03@doae.go.th