เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ข่าวสด
คมชัดลึก
แนวหน้า
มติชน
อ.ส.ม.ท.
กรุงเทพธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามธุรกิจ
ผู้จัดการ
เทคโนโลยีชาวบ้าน
 
 
 

 
 

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 นางสาวชิดชนก พูนสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายสำเริง ขาวสวี เจ้าพนักงานการเกษตร และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร  ทำหน้าที่วิทยากรโครงการอบรมอาชีพด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560  หลักสูตรการเลี้ยงผึ้งโพรง ให้แก่เกษตรกร ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 นางสาวอรกมล ฤคดี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร   ทำหน้าที่วิทยากรโครงการอบรมอาชีพด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560  หลักสูตรการเลี้ยงผึ้งโพรง ให้แก่เกษตรกร ตำบลสะพลี   อำเภอปะทิว   จังหวัดชุมพร
วันที่ 14 ธันวาคม 2559 นางสาวอรกมล ฤคดี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร   ทำหน้าที่วิทยากรโครงการอบรมอาชีพด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560  หลักสูตรการเลี้ยงผึ้งโพรง ให้แก่เกษตรกร ตำบลหงส์เจริญ   อำเภอท่าแซะ   จังหวัดชุมพร
วันที่ 7 ธันวาคม 2559 นายสำเริง ขาวสวี  เจ้าพนักงานการเกษตร  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร   ทำหน้าที่วิทยากรโครงการอบรมอาชีพด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตรการเลี้ยงผึ้งโพรง ให้แก่เกษตรกร ม.13 ตำบลละแม  อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

 

 

 

 
 
 
 
     
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร
๒๒ /๑ หมู่ ๖ ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๐๐๐ Tel. ๐-๗๗๕๗-๔๕๑๙ Fax. ๐-๗๗๕๗-๔๕๒๐
Webmaster : นางสาวนพเกล้า ดวงหิรัญภักดี
E-mail : aopdb03@doae.go.th
AmazingCounters.com