ยินดีต้อนรับสู่......ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร
     
 
 
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ข่าวสด
คมชัดลึก
แนวหน้า
มติชน
อ.ส.ม.ท.
กรุงเทพธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามธุรกิจ
ผู้จัดการ
เทคโนโลยีชาวบ้าน
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ฟาร์มตัวอย่าง ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557
 
   
  วันที่ 27 สิงหาคม 2557 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน พบสื่อ พบเพื่อน (Meet the Press and friends) ณ สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา ในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานส่งเสริมการเกษตร (5 smart) ของภาคใต้และการแสดงจําหน่ายผลไม้คุณภาพและผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตรดีเด่นของภาคใต้ (The land of tasty fruits and best product) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผลงาน
 
   
  วันที่ ๒๒ สิงหาคม 2557 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร ร่วมจัดนิทรรศการและแสดงผลงานในงานวันเกษตรแห่งชาติ แสดงผลิตภัณฑ์ต้นน้ำ-ปลายน้ำ สาธิตการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง การผลิตน้ำผึ้งมะนาวแจกผู้เข้าชมงาน เป็นต้น
 
   
 

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานส่งเสริมการเกษตรเขตภาคใต้ตอนบนและงาน Meet the Press & Friends ซึ่งจัดโดย สำ นักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 
   
 
 
   
  แผนโครงการฝึกอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2557
   
  ประกาศ เปิดรับสมัครเกษตรกร ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมการฝึกอาชีพเฉพาะด้าน
   
  ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง ของศูนย์ผึ้งฯ
   
 
ราคาน้ำมัน
 
 
     
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชุมพร(ผึ้ง)
๒๒ /๑ หมู่ ๖ ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๐๐๐
Tel. ๐-๗๗๕๗-๔๕๑๙ Fax. ๐-๗๗๕๗-๔๕๒๐
Webmaster : นางสาวอรกมล ฤคดี 
E-mail :
aopdb03@doae.go.th