ยินดีต้อนรับสู่......ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชุมพร(ผึ้ง)
     
 
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
ข่าวสด
คมชัดลึก
แนวหน้า
มติชน
อ.ส.ม.ท.
กรุงเทพธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
ประชาชาติธุรกิจ
สยามธุรกิจ
ผู้จัดการ
เทคโนโลยีชาวบ้าน
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  วันที่ 17-18 เมษายน พ.ศ.2557 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชุมพร(ผึ้ง)และเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรเฉพาะด้าน หลักสูตร การเลี้ยงด้วงสาคู แก่เกษตรกร ณ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมจำนวน 25 คน
   
 
 

ในวันที่ 27 มีนาคม 2557

นายโอฬาร  พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมนายไพรัช  หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ ทำพิธีเปิดสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จ. สุราษฎร์ธานี และเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2557 ของศูนย์ปฏิบัติการและสำนักงานส่งเสริมการเกษตรในเขตภาคใต้

   
 
 

    ในวันที่ 26-28 มีนาคม 2557 ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชุมพร(ผึ้ง) นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการเนื่องในงานเปิด

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จ. สุราษฎร์ธานี

   
 
 
   
  แผนโครงการฝึกอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี 2557
   
  ประกาศ เปิดรับสมัครเกษตรกร ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมการฝึกอาชีพเฉพาะด้าน
   
  ประกาศ สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง ของศูนย์ผึ้งฯ
   
 
ราคาน้ำมัน
 
 
     
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดชุมพร(ผึ้ง)
๒๒ /๑ หมู่ ๖ ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๐๐๐
Tel. ๐-๗๗๕๗-๔๕๑๙ Fax. ๐-๗๗๕๗-๔๕๒๐
Webmaster : นางสาวอรกมล ฤคดี 
E-mail :
aopdb03@doae.go.th